Aktywność biologiczna yerba mate

AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA YERBA MATE

I. Metabolizm

a. Metabolizm węglowodanów

Glikozylacja, to tworzenie nieenzymatycznego połączenia cukru pomiędzy aldehydami i białkami. Jest ona kluczowa na poziomie molekularnym w procesie tworzenia powikłań cukrzycowych z uwagi na hiperglikemię. Produkty glikozylacji mogą doprowadzić do miażdżycy i cukrzycy.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że biologicznie czynne składniki, takie jak grupy kwasów chlorogenowych (ACG), głównie polifenoli występujących w yerba mate, skutecznie hamują tworzenie się produktów końcowych glikacji w porównaniu do wpływu inhibitorów w farmaceutycznych modelach doświadczalnych. ACG także zwiększa tolerancję glukozy i rozkład puli mineralnych u otyłych szczurów, w wyniku czego zmniejsza poposiłkowe stężenie glukozy we krwi, wśród innych mechanizmów, przez hamowanie aktywności enzymu glukozo-6-fosfataza na wspólnym końcowym szlaku glukoneogenezy i glikogenolizy. ii

U osób z cukrzycą typu II i stanem przedcukrzycowym stwierdzone zostało, że spożycie yerba mate spowodowało spadek glikemii i glikowanej Hb. iii

Z drugiej strony mamy też studia mechanizmów, z których wynika, że konsumpcja herbaty paragwajskiej zmniejsza jelitowe wchłanianie glukozy, redukując transport glukozy i sodu. regulując działanie hormonów, które stymulują insulinę iv

b. Metabolizm lipidów, stres oksydacyjny i masa ciała

Badania eksperymentalne na zwierzętach wykazały, że spożywanie yerba mate zmniejsza ciężar pewnych narządów (wątroby, śledziony), tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej i wielkości adipocytów (ze względu na zmniejszenie zarówno akumulację lipidów oraz różnicowaniu preadipocyte). Pozwala ono również, na zmniejszenie poziomu cholesterolu, trójglicerydów i poziomu leptyny. V, VI


Badania wśród ochotników normolipidemicznych oraz z dyslipidemią wykazały, że spożycie yerba mate powoduje spadek poziomu cholesterolu LDL i apolipoproteiny B oraz zwiększenie HDL, bez zmiany poziomu trójglicerydów. Podobne wyniki osiągnięto na profilu lipidów u pacjentów z cukrzycą i przestrzeganych przed nią. iii

W odniesieniu do działania przeciwutleniającego zaobserwowano, że wyciągi ilex paraguariensis są silnymi inhibitorami in vitro utleniania lipoprotein małej gęstości (LDL), w zależności od stężenia. VII, IX, X

Aktywność przeciwutleniacza jest związana z pochodnymi kawoilo kwasu chlorogenowego w wyniku metabolizmu na poziomie okrężnicy przez florę jelitową. Dodatkowe badania na zwierzętach wykazały, że yerba mate jest w stanie przyczynić się do przeciwutleniającej obrony organizmu, oddziaływaniem na wolne rodniki, a tym samym do hamowania peroksydacji w komórkach wątroby i komórkach czerwonych krwinek.xii

W innych badaniach oceniano właściwości przeciwutleniające poprzez indukcję uszkodzeń DNA w Saccharomyces cerevisiae i utlenianie nadtlenku i wywołanie ludzkiej LDL-lipoksygenazy. Wyniki tych badań sugerują, że infuzja zmniejsza liczbę przerw DNA i nadtlenoazotynu i lipooksygenazy wywołane utlenianiem LDL u człowieka.xiv Badania grupy królików karmionych cholesterolem wykazywało opóźnienie progresji miażdżycy. xiv

Paraoksonaza-1 jest enzymem wewnątrzkomórkowym, antyoksydantem wzmagającym kardioochronny efekt HDL. Związki fenolowe występujące w yerba mate zapobiegają utracie aktywności tego enzymu podczas stresu oksydacyjnego i przeciwmiażdżycowego Badania in vitro były dodatni podczas modulacji ekspresji genu. xvi

W stosunku do masy ciała, w kilku badaniach zaobserwowano, że spożycie yerba mate wpływa na jej spadek, łączy się to ze zwiększeniem wydatku energetycznego poprzez zwiększenie metabolizmu podstawowego oraz zwiększeniem utleniania tłuszczów, opóźnieniem opróżniania żołądka. IV, XVII, XVIII

 

Aktywność biologiczna yerba mate

II. Działanie przeciwmutacyjne w komórkach

Niektórzy autorzy sugerują, że ilex paraguariensis ma aktywność chemioprewencyjna, której przyczyną jest aktywność cytotoksyczna ekstraktów i hamowanie topoizomerazy II yerba mate.xix Jednak inne badania nie wykazały tego.xx

Peroksydaza jest enzymem wydzielanym przez gruczoły ślinowe, który koliduje z działaniem wolnych rodników i ten mechanizm ma działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne jamy ustnej. Badaliśmy ekstrakty wodne z yerba mate dostępnej w handlu i mają one wpływ na wydzielanie gruczołów peroksydazy w podszczękach samic szczurów. Wydzielanie tego enzymu jest indukowane przez kofeinę oraz ekstrakty kwasów chlorogenowych. XXI, XXII

W niektórych badaniach epidemiologicznych stwierdzono związek między spożywaniem yerba mate i zwiększonym ryzykiem różnorodnych nowotworów, zarówno w ustach, gardle, krtani i przełyku i pęcherzu co jest związane z z użyciem tej herbaty. XXII, XXIV, XXV W szczególności w Brazylii i Urugwaju w badaniach kliniczno-kontrolnych określono związek między piciem gorącej yerba mate i rakiem przełyku. XXIX, XXVI, XXVII, XXVIII Co ważne, w Paragwaju, gdzie yerba mate jest pijana na zimno, zachorowalność na raka przełyku jest niższa niż w południowej Brazylii, Urugwaju i Argentynie. Niedawno przeprowadzono metaanalizę potwierdzającą łączenie wysokiego zużycia mate i raka przełyku. xxx

Jednak większość z tych badań pochodzi z badań badań kliniczno-kontrolnych, mających wątpliwe kwestie metodologiczne poprzez istniejące czynniki, takie jak palenie tytoniu, alkoholu i spożywanie mięsa, które to sprawiają trudność w przeprowadzeni dokładnej analizy (Loria et al 2009). Wykazano, że napar nie działa mutagennie gdy istnieje w postaci naparu o wysokiej temperaturze. XXXI Zmniejszenie mutagenezy hiportermii następuję prawdopodobnie ze względu na jego działanie ochronne i zwiększoną naprawę genomu. (Candreva i wsp 1993 XXXII Bracesco i inni 2011)

III. Poziom układu krążenia

Ilex paraguariensis może wpływać na układ krążenia, bo działa jako środek moczopędny i hipotensyjny. Przewlekłe spożycie ekstraktu wodnego sprzyja zmniejszeniu hydrolizy ATP, ADP i AMP w surowicy krwi u szczurów. Tak więc, wydaje się, że może zmieniać ścieżkę nukleotydazy i równowagę modulowania poziomów puryn oraz indukować znaczący wpływ, na przykład, w układzie sercowo-naczyniowym. Stwierdzono również, że kwasy N.Butanílico (pochodzące z yerba mate) wywołują rozszerzenie naczyń w łożysku tętnic krezkowych szczura. vi

Wpływ kofeiny na ciśnienie krwi jest kontrowersyjne, zaobserwowano, że wypicie naparu może zwiększyć ryzyko związane ze wzrostem ciśnienia i odporności naczyń obwodowych oraz zdarzeń sercowo-naczyniowych. xXXIV

W izolowane serca szczurów (Schinella i in. Clinical Nutrition (2005) 24, 360-366) podawano roztwór ilex paraguariensis i okazało się to mieć działanie ochronne przed niedokrwieniem – wywołało reperfuzję (przywrócenie krążenia krwi w uprzednio zamkniętym naczyniu krwionośnym). W efekcie ulegało poprawie krążenie po niedokrwieniu, może to być związane z uwalnianiem tlenku azotu. W podobnych badaniach (Brando et. 1st International Symposium on Yerba Mate i Zdrowia, Montevideo 10/2008) wpływu yerba mate na kurczliwość zauważono tendencję spadkową reperfuzji po arytmii. Efekty te mogą być związane z obecnością flawonoidów, o których mowa powyżej.

IV. Poziom nerwowy i mięśniowy

Yerba mate ma właściwości pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Podawanie w krótkim i długim okresie ekstraktu wodno-alkoholowego ilex paraguariensis poprawia pamięć i uczenie się u szczurów, prawdopodobnie ze względu na antagonistyczne działanie do receptorów adenozyny. XXXV To działanie antagonistyczne na receptory adenozynowe zostało połączone z działaniem przeciw chorobie Parkinsona oraz wpływem ochronnym na neurony dopaminergiczne przed neurotoksycznością. iv

Ponadto stwierdzono, że spożywanie dużych dawek kofeiny indukuje zaburzenia lękowe, nerwowość, niepokój, drażliwość i snu. Efekt odstawienia objawia się depresją, bólami głowy, zmęczeniem, niepokojem, drażliwością i / lub sennością. Xix

Dawki od 3 do 30 mg / kg kofeiny zwiększają wydolność mięśniową i zdolność do pracy (efekt ergogeniczny), podczas gdy wyższe dawki zmniejszają ten efekt.

V. Poziom pokarmowy

Opisano efekt żółciopędny i wzmożoną pracę jelit po podaniu yerba mate. xXXVI, XXXVII

 

   i Lunceford N, Gugliucci A (2005) Ilex paraguariensis extracts inhibit AGE formation more efficiently than green tea. Fitoterapia 76, 419-427

   ii Hemmerle H, Burger HJ, Below P, Schubert G, Rippel R, Schindler PW, Paulus E, Herling AW. Chlorogenic acid and synthetic chlorogenic acid derivatives: novel inhibitors of hepatic glucose-6-phosphate translocase. J Med Chem 1997; 40(2): 137-145.

   iii Klein G Stefanuto A Boaventura B, de Morais E, da S Cavalcante L, de Andrade F, Wazlawik E, Di Pietro P, Maraschin M, da Silva E.Mate Tea (Ilex paraguariensis) Improves Glycemic and Lipid Profiles of Type 2 Diabetes and Pre-Diabetes Individuals: A Pilot  Study J Am Coll Nutr October 2011 30:320-332

   iv Jane V. Higdon & Balz Frei (2006): Coffee and Health: A Review of Recent Human Research, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 46:2, 101-123

   v Young-Rye Kang, Hak-Yong Lee, Jung-Hoon Kim, Dea-In Moon, Min-Young Seo, Sang-Hoon Park, Kwang-Ho Choi, Chang-Ryong Kim, Sang-Hyun Kim, Ji-Hyun Oh, Seong-Wan Cho, Sun-Young Kim, Min-Gul Kim, Soo-Wan Chae, Okjin Kim,Hong-Geun Oh. vii vii Anti-obesity and anti-diabetic effects of Yerba Mate (Ilex paraguariensis) in C57BL/6J mice fed a high-fat diet Lab Anim Res. 2012 March; 28(1): 23–29

   vi Stein FLP, Schimidt B, Furlong EB (2005). Vascular responses to extractable fractions of Ilex paragiuariensis in rats fed standard and high-chloesterol diets. Biological Research for Nursing 7, 146-156

   vii de Morais E, Stefanuto A, Klein G,. Boaventura B, de Andrade F, Wazlawik E, Di Pietro P, Maraschin M, da Silva E. Consumption of Yerba Mate (Ilex paraguariensis) Improves Serum Lipid Parameters in Healthy Dyslipidemic Subjects and Provides an x Additional LDL-Cholesterol Reduction in Individuals on Statin TherapyJournal of Agricultural and Food Chemistry 2009 57 (18), 8316-8324

   viii Gugliucci A, Stahl AJ (1995). Low-density lipoprotein oxidation is inhibited by extracts of Ilex paraguariensis. Biochemistry and Molecular Biology International 35, 47-56

   ix Gugliucci A (1996). Antioxidant effects of Ilex paraguariensis: induction of decreased oxidability of human LDL in vivo. Biochemical and Biophysical Research Communications 2, 338-344

  x Gugliucci A, Menini T (2002).The botanical extracts of Achyrocline satureoides and Ilex paraguariensis prevent methylglyoxal-induced inhibition of plasminogen and antithrombin III. Life Sciences 72, 279-292

   xi Filip R, Lotito SB, Ferraro G, Raga CG (2000). Antioxidant activity of Ilex paraguariensis and related species. Nutrition Research 20, 1437-1446

   xii Schinella GR, Troiani G, Davila V, de Buschiazz PM, Tournier H (2000). Antioxidant effects of an aqueous extract of Ilex paraguariensis. Biochemical and Biophysical Research Communications269, 357-360

   xiii Bracesco N, Dell M, Rocha A, Behtas S, Menini T, Gugliucci A, Nunes E (2003). Antioxidant activity of a botanical extract preparation of Ilex paraguariensis: prevention of DNA double-strand breaks inSaccharomyces cerevisiae and human low-density lipoprotein oxidation. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 9, 379-387

   xiv Mosimann AL, Wilhelm-Filho D, Silva EL (2006). Aqueous extract of Ilex Paraguariensis attenuates the progression of atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits. Biofactors 26, 59-70

   xv Menini, T., Heck, C et al. (2007). Protective action of Ilex paraguariensis extract against free radical inactivation of paraoxonase-1 in high-density lipoprotein. Planta Med 73(11): 1141-7.

   xvi Fernandes E, de Oliveira M, Minuzzi A, de Andrade F, Maraschin M, da Silva E.Yerba mate (Ilex paraguariensis) enhances the gene modulation and activity of paraoxonase-2: In vitro and in vivo studies Nutrition,Volume 28, Issues 11–12, November–December 2012, Pages 1157–1164

   xvii Andersen T, Fogh J. Weight loss and delayed gastric emptying following a South American herbal preparation in overweight patients.
J Hum Nutr Diet. 2001 Jun;14(3):243-50.

xviii Martinet A, Hostettmann K, Schutz Y (1999). Thermogenic effects of commercially available plant preparations aimed at treating human obesity. Phytomedicine 6, 231-238

   xix Ramirez-Mares MV, Chandra S, de Mejia EG (2004). In vitro chemopreventive activity of Camellia sinensis, Ilex paraguariensis and Ardisia compressa tea extracts and selected polyphenols.Mutation Research 554, 53-65

   xx Chandra S, Mejia E (2004) Polyphenolic compounds, antioxidant capacity, and quinone reductase activity of an aqueous extract of Ardisia compressa in comparison to mate (Ilex paraguariensis) and green (Camellia sinensis) teas. Journal of Agricultural and Food Chemistry 52, 3583-3589

   xxi Anesini C, Ferraro G, Filip R (2005) Peroxidase-like activity of Ilex paraguariensis. Food Chemistry 97, 459-464

   xxii Filip R, Sebastian T, Ferraro G, Anesini C (2007) Effect of Ilex extracts and isolated compounds on peroxidase secretion of rat submandibulary glands. Food and Chemical Toxicology 45, 649-655

   xxiii Bates, M. N., C. Hopenhayn, et al. (2007). "Bladder cancer and mate consumption in Argentina: a case-control study." Cancer Lett 246(1-2): 268-73.

   xxiv de Stefani E, Fierro L, Correa P, Fontham E, Chen V (1991). Black tobacco, mate, and bladder cancer. A case-control study from Uruguay. Cancer 67, 536-540

   xxv Szymańska K, Matos E, Hung RJ, Wünsch-Filho V, Eluf-Neto J, Menezes A, Daudt AW, Brennan P, Boffetta P. Drinking of maté and the risk of cancers of the upper aerodigestive tract in Latin America: a case-control study. Cancer Causes Control. 2010 Nov;21(11):1799-806

   xxvi Stefani, E., et al. Maté consumption and risk of cancer: a multi-site case-control study in Uruguay. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(4):1089-93

   xxvii Vassallo A, Correa P, de Stéfani E, Cendán M, Zavala D, Chen V, Carzoglio J, Denso-Pellegrini H(1985). Esophageal cancer in Uruguay: a case-control study. Journal of the National Cancer Institute 75, 1005-1009

   xxviii Sewram V, De Stefani E, Brennan P, Boffetta P. Maté consumption and the risk of squamous cell esophageal cancer in uruguayCancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2003 Jun;12(6):508-13

   xxix Victoria CG, Muñoz N, Day NE, Barcelos LB, Peccin DA, Braga NM (1987). Hot beverages and esophageal cancer in southern Brazil: a case-control study. International Journal of Cancer 39, 710-716

   xxx Andrici J, Eslick GD. Maté consumption and the risk of esophageal squamous cell carcinoma: a meta-analysis. Dis Esophagus. 2012 Aug 14. doi: 10.1111/j.1442-2050.2012.

   xxxi Loria D., Barrios E., Zanetti R. 2009. Cancer y yerba mate consumption: a review of possible associations. Rev. Panam. Salud Pública, 25(6): 530-9.

   xxxii Bracesco N, Dell M, Rocha A, Behtas S, Menini T, Gugliucci A, Nunes E (2003) Antioxidant activity of a botanical extract preparation of Ilex paraguariensis: prevention of DNA double-strand breaks inSaccharomyces cerevisiae and human low-density lipoprotein oxidation. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 9, 379-387

   xxxiv Gorgen M, Turatti K, Medeiros AR, Buffon A, Bonan CD, Sarkis JJ, Pereira GS (2005). Aqueous extract of Ilex paraguariensis decreases nucleotide hydrolysis in rat blood serum. Journal of Ethnopharmacology 97, 73-77

   xxxiv Greenberg JA, Boozer CN , Geliebter A. Coffee, diabetes, and weight control. Am JClin Nutr 2006; 84:682–93.

   xxxv Prediger RD, Fernandes MS, Rial D, Wopereis S, Pereira VS, Bosse TS, Da Silva CB, Carradore RS, Machado MS, Cechinel-Filho V, Costa-Campos L. Effects of acute administration of the hydroalcoholic extract of mate tea leaves (Ilex paraguariensis) in animal models of learning and memory. J Ethnopharmacol. 2008 Dec 8; 120(3):465-73.

   xxxvi Filip R, Ferraro GE. Researching on new species of "Mate": Ilex brevicuspis: phytochemical and pharmacology study.
Eur J Nutr. 2003 Jan; 42(1):50-4.

   xxxvii Gorzalczany S, Filip R, Alonso MR, Miño J, Ferraro GE, Acevedo C. Choleretic effect and intestinal propulsion of 'mate' (Ilex paraguariensis) and its substitutes or adulterants. J Ethnopharmacol. 2001 May;75(2-3):291-4.

 


Tekst przetłumaczony dla potrzeb YerbaMarket.com ze strony web.infoyerbamate.com

Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 1957 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-16
Ok
2024-06-10
Polecam!!!!!
pixel